Openingsrit Nederlandse Federatie van H-DC’s – Eindpunt is H-DC Zwolle

Zondag 19 april 2020 zijn we weer gastheer/vrouw voor de Openingsrit van de Nederlandse Federatie van H-DC’s.

Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers. Heb je zin en tijd om een handje te helpen geef je op bij Greet, Jeroen of een ander bestuurslid. We zoeken mensen die een balletje en soep willen verkopen, mensen voor een koffiepunt en een aantal barmensen. De bedoeling is dat er gerouleerd kan worden zodat niet steeds dezelfde mensen aan het werk zijn.
Het goede doel is bekend en deze zal collecteren. Het gaat om fibromyalgie.

Tevens zal er een bandje komen optreden.