Nieuws

 

ALV informatie en Feestavond


Beste leden,
 
Op 10 december 13:30uur is het weer tijd voor onze jaarlijkse ALV.
Tijdens de ALV bespreken we het gebruikelijke punten maar ook een aantal extra zaken.
 
Onze penningmeester Erik-Jan heeft tijdens aangegeven na de laatste ALV te stoppen.
Het bestuur heeft hiervoor Erik van de Grift benaderd om Erik-Jan op te volgen. 
Erik heeft al meegekeken met Erik-Jan.
 
Door het trieste verlies van Gerrit ter Schuur is de positie van vice voorzitter vrijgekomen
Het bestuur heeft hiervoor Jorden van Amstel gevraagd.
 
In ons clubblad heeft Jeroen aangeven dat hij op korte termijn wil stoppen met zijn functie als secretaris.
Aangezien zijn functie veel taken heeft en deze overgedragen moeten worden, heeft Jeroen na overleg besloten nog een jaar aan te willen blijven. Deze beslissing heeft ook te maken met het feit dat we dit jaar veel bestuurswisselingen hebben.
 
Om Jeroen op een goede manier op te volgen heeft het bestuur Karin Otten benaderd en bereid gevonden om eind volgend jaar Jeroen op te volgen. Karin zal vanaf de komende ALV jaar al meelopen en ingewerkt worden en daar waar mogelijk al taken overnemen.
 
Het bestuur is er van overtuigd dat de hierboven voorgestelde kandidaten zeer capabel zijn voor deze functies.
 
Wanneer een van jullie ook voor een van deze functies in aanmerking willen komen, stuur dan een mail met motivatie voor 3 december 2023 naar:
secretaris@bigvtwins-zwolle.com
 
De gewijzigde statuten, die tijdens de vorige ALV besproken en goedgekeurd zijn, zullen ter inzage vanaf 27 november achter de bar liggen.
Na de de ALV kunnen we dan een handtekening zetten en deze terug sturen naar de notaris.
 
Namens het bestuur,
Alex
 
Agenda ALV 2023
Notulen ALV 2022
We zoeken nog een notulist(e) voor de ALV. Opgave bij Jeroen.

 


 

Traditionele Feestavond 16 Dec

Ook deze keer hebben we weer een topband namelijk Veldman Vintage Project!!!

 


 


 
 
11 November is de dag….
 
 

Dat we een grote schoonmaak in de club hebben en hoe fijn is het dat je kan helpen.
Denk aan: ramen wassen, spinnenweb weghalen, keukenvet verwijderen. 
Je kans om de club te helpen op: 
Datum: zaterdag 11 november
vanaf 9 uur .
Alle hulp is welkom en is nog gezellig ook.
Graag zelf schoonmaak spullen meenemen.

P.s In de avond is er clubavond 
Roy van Dijk is jullie gastheer deze avond.
En de fantastische hapjes worden verzorgd door de activiteiten commissie

Groetjes Greet

 


 
 
Steek je graag je handen uit de mouwen. 
En wil je een steentje bijdragen aan de club: 
 
 

Geef je dan op bij Greet 

Want we zijn tevens op zoek naar nieuwe barmensen.
en aanvulling op de schoonmaakploeg.

Groetjes Greet

 


 

 

 

Nieuwe datum! 7de HDCZ Swapmeet – Gewoon weer in Zwolle

Meer info hier ->


We kunnen weer naar de Clubavond!

Jubel en Vreugd!


Zoveel verhalen..