Privacy Statement

Harley-Davidson Club Big V Twins Zwolle (HDCZ) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hier  graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement geven we antwoorden op de belangrijkste vragen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres of woonplaats (NAW). Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar aantoonbaar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt HDCZ persoonsgegevens?

HDCZ verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden die aangesloten zijn bij de HDCZ,
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van de HDCZ,
 • Mensen die ooit lid zijn geweest van de HDCZ.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Het bestuur van de HDCZ verwerkt jouw persoonsgegevens. Geregistreerde leden die een wijziging in hun persoonsgegevens willen aanbrengen maken dit kenbaar bij het bestuur.

Waarvoor verwerkt HDCZ jouw persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen we je op de juiste manier inschrijven als lid, maar ook voor de ondersteuning van administratieve zaken zoals de contributie inning. Ook als jij als vrijwilliger bardiensten wil uitvoeren hebben we daarvoor je gegevens nodig.

Daarnaast willen wij jou graag per digitale nieuwsbrief en/of email informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken zoals evenementen die wij organiseren of voor de toezending van het hard copy clubblad.

Wil je geen nieuwsbrieven ontvangen dan kun je onder aan de mail op “uitschrijven” klikken.

Verwerkt HDCZ ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid of levensovertuiging. Deze bijzondere gegevens zijn niet noodzakelijk voor ons lidmaatschap en wij verwerken zulke gegevens dus niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder jouw toestemming verstrekt de HDCZ je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap, tenzij de HDCZ wettelijk verplicht is om de gegevens  te verstrekken aan deze derden. In de tabel tref je een overzicht aan van de situaties waarin je gegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

Je hebt het recht HDCZ te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij HDCZ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek, per email te richten aan secretaris@bigvtwins-zwolle.com, te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden zal de HDCZ deze verwijdering doorgeven aan alle instanties die jouw gegevens van de HDCZ hebben ontvangen.

Beveiliging.

HDCZ treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke bestuursleden toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat deze werkwijze regelmatig gecontroleerd wordt.

Links naar andere websites.

De website kan links naar andere website s bevatten. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van HDCZ. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

De HDCZ raadt je dan ook aan om bij het gebruik van andere websites altijd hun privacy verklaring te raadplegen.

Cookies.

HDCZ plaatst geen cookies anders dan technisch noodzakelijke en analytische cookies. Hier behoeven wij geen toestemming voor conform de vigerende wet- en regelgeving.

Overigens kun jij je toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen van je browser aan te passen.

Wijziging van het privacy beleid.

HDCZ zal regelmatig haar gevoerde privacy beleid evalueren en indien nodig aan passen aan gewijzigde omstandigheden. Bij belangrijke wijzigingen zal HDCZ je per mail/clubblad informeren.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Tabel

DOEL WELKE GEGEVENS GRONDSLAG BEWAARTERMIJN ONTVANGERS
Onderzoeken of je lid kan worden en het uitvoeren van het lidmaatschap
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van het lidmaatschap Indien je geen lid wordt, maximaal 7 dagen.

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap

n.v.t.
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van het lidmaatschap Gedurende de looptijd van je lidmaatschap

En na afloop van je lidmaatschap alleen in de financiële administratie voor zeven (7) jaar

 • Penningmeester
 • Kascontrole- commissie
 • Accountant
 • Belastingdienst
Versturen digitale berichten waaronder nieuwsbrieven
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van het lidmaatschap

 

En toestemming

Zolang als je aangemeld bent/toestemming hebt gegeven

(opt-out)

Mailchimp

Geen afzonderlijke verwerkingsovereenkomst maar opgenomen in hun Algemene Voorwaarden.

Toezending hard copy clubblad
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Postadres
Uitvoering van het lidmaatschap

En toestemming

Zolang als je aangemeld bent/toestemming hebt gegeven Editoo, drukker/uitgever van het clubblad.

Geen afzonderlijke verwerkingsovereenkomst maar opgenomen in hun Algemene Voorwaarden.

Optimalisering website
 • Technische/analytische cookies
 • IP adres
Elk bezoek aan de website Google Analytics.

Waarbij:

 • bewerkersovereenkomst is afgesloten;
 • laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Ter benadering na eindiging van het lidmaatschap (reünie o.i.d.)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
toestemming Zolang als je aangemeld bent/toestemming hebt gegeven n.v.t.